+371 22841890

Tipveida “Northouse Construction company” projekts “Sandris”

Latvijā salīdzinoši retāk cilvēki izvēlas būvēt sev māju pēc individuāla projekta. Taču pilnīgi droši var teikt – tie ir saimnieki, kas skaidri zina, kādu māju sev vēlas. Būvējot māju pēc individuāla projekta, viens no veiksmes faktoriem – ir jābūt uz viena viļņa ar komandu, kam uztic būvēt savu māju. Uzņēmuma “Northouse Construction company” ēku projektētāju un būvnieku komanda ciena un augstu vērtē cilvēku vēlmi radīt personīgu un individuālu māju, un vienmēr meklē individuālu risinājumu, ar entuziasmu palīdz īstenot  pat visdrosmīgākās idejas, kā arī sniedz profesionālus padomus un rīcību, lai izvairītos no problēmām, ar kādām mēdz saskarties, būvējot individuālu māju.

Jebkura māja sākas ar ideju. Ja ir plānots būvēt individuālu māju, visbiežāk cilvēks ir iedvesmojies no kāda viņam iepatikušās projekta, to pielāgojis un uzlabojis atbilstoši savai iecerei, gaumei un vajadzībām. Sazinies ar mums, “Northouse Construction company” komanda var sniegt savu profesionālo vērtējumu, ieteikt nelielas, taču būtiskas korekcijas, lai māju padarītu funkcionālāku un, iespējams, samazinātu būvniecības izmaksas. Jārēķinās, ka individuāli būvēta māja vienmēr izmaksā dārgāk nekā tipveida, taču ar profesionāļu ieteikumiem arī šādai mājai izmaksas var samazināt.

Mēdz arī būt, ka cilvēkam ir ideja par to, ka vēlas būvēt individuālu māju, taču nav skaidra priekšstata, kādai tai jābūt. Tad “Northouse Constuction company sarunā ar cilvēku uztver viņa ideju, gaumi, nepieciešamo funkcionalitāti un padara šo ideju taustāmu – uzliekot to uz papīra.

Ja cilvēks ir izlēmis būvēt sev individuālu māju, viņam parasti jau ir redzējums, no kādiem materiāliem tā tiks būvēta. “Northouse Constuction company” komandai ir liela pieredze, strādājot ar dažādiem materiāliem, tādēļ var izstāstīt konkrēto materiālu priekšrocības un mīnusus, kā arī piemērotību iecerētajam ēkas projektam.

Nereti gadās, ka ideja par to, kādai jābūt mājai, turpina attīstīties un saimnieks būvniecības procesā vēlas veikt izmaiņas. “Northouse Construction company” komanda respektē šādas situācijas un vienmēr ir gatava veikt nepieciešamās izmaiņas – līdz pilnīgam rezultātam.

Kā top mājas projekts?

Lai izlolotais sapnis par māju piepildītos,  jābūt gatavam, ka ceļš līdz mērķim būs ejams  soli pa solim. Nekas nav neiespējams, ir tikai jāzina, ka tam nepieciešams laiks un pacietība. Un vislabāk ir tad, ja ir zināma notikumu secība, kādai jāiet cauri, lai no vīzijas par māju, varētu tikt līdz reālai būvniecības sākšanai un turpat jau arī pie pašas iekārtošanās mājās.

Vislielākais nosacījums ir ideja par mājas nepieciešamību. Tas sevī ietver  katra tās potenciālā iedzīvotāja prasības, vajadzības un dažādas nianses. Viss sākas ar ideju, kādai tai jāizskatās, kas ir vajadzīgs ikdienā, bez kā nevar iztikt, kas obligāti nepieciešams katram ģimenes loceklim. Var arī izveidot sarakstu ar lietām un īpašībām, ko noteikti nevēlaties, lai Jūsu māja ietvertu. Meklējot iedvesmu, dodieties aplūkot dabā, savā dzīvojamā rajonā jau gatavas mājas, vai pētiet internetā pieejamās bildes, rīkojiet ģimenes locekļu sapulci, katru niansi pierakstot un būtiskākos vilcienus uzskicējot uz papīra, aplūkojiet savai sapņu mājai līdzīgas ēkas un aprunājieties ar to saimniekiem. Tomēr neatkarīgi no tā, kas patīk draugiem un kolēģiem, māja tiks būvēta tieši Jums. Ja komfortabli jūtaties koka mājā, tad uz savu izjūtu ir arī jāpaļaujas. Lēmumu pieņemšanai jābūt nesteidzīgai un pārdomātai, jo mājas būvniecība ir nozīmīgs solis, kas prasa ilgāku laika periodu un arī materiālos līdzekļus.

Northouse Constuction company” ir pieredze dažādu koka karkasa māju projektēšanā un būvniecībā, tāpēc ar prieku piedalīsimies jaunu projektu veidošanā. Saziņai izmantojiet kontaktu formu šeit.

Kad jau ir pieņemts lēmums par mājas būvniecību, notiek tikšanās ar arhitektu. Tikšanās reizē apspriedīsiet svarīgākos ar mājas projektēšanu un būvniecību saistītos jautājumus (šis ir īstais brīdis izklāstīt visas izkristalizējušās idejas, prasības un nianses, kā arī parādīt skices). Arhitekts, ņemot vērā Jūsu vēlmes un mājas būvēšanai paredzētā zemes gabala specifiku, izstrādās mājas projekta skici – ēkas plānus, fasādes, novietojuma plānu u.c. Tāpēc, jo vairāk būsiet sagatavojušies jau pirms šīs tikšanās, jo raitāk noritēs skiču veidošana un sadarbība ar arhitektu.

Pēc skices izveides un saņemšanas ieteicams ģimenes lokā pāris nedēļu apsvērt katru mājas projekta detaļu, izvērtēt  sev un ģimenei nepieciešamo un vēlamo  ēkā, lai rezultātā vēl varētu veikt nepieciešamās nianses un izmaiņas.  Tās tiks ieviestas ēkas projektā, nosūtot  Jums atjaunotu skici.

Paralēli nepieciešams pasūtīt un izstrādāt zemes īpašuma topogrāfisko plānu, uz kura iecerēts būvēt mājas projektu. Uzmērīšanu veic ģeodēziskos darbos sertificētas personas jeb mērnieki. Lielu zemes īpašumu gadījumos uzmērīšanu neveic visā teritorijā, bet tikai zem un ap plānoto būvi. Pašam pasūtītājam jānodrošina mērniekam piekļuves iespējas (slēgtās teritorijas un pagalmi) un zemes plāna kopija vai cits grafiskais materiāls, kurā attēlota uzmērāmā teritorija. Topogrāfiskais plāns nepieciešams, lai uz tā pamata izstrādātu ēkas novietnes plānu – ģenerālplānu (t.s. ģenplānu).

Lai attiecīgā zemes īpašuma administratīvās teritorijas būvvaldē iesniegtu pirmreizējo “Būvprojektu minimālā sastāvā“, jāsagatavo arhitekta un pasūtītāja parakstīti trīs projekta eksemplāri un  “Būvniecības ieceres iesniegums”.

Līdzko būvvalde ir akceptējusi būvprojektu minimālā sastāvā un izdevusi projektēšanas nosacījuma dokumentu “Būvatļauja“,  tā vēl nav likumīga atļauja veikt būvdarbus, ir jāizpilda būvatļaujā noteiktie nosacījumi. Tikmēr šī ir pēdējā iespēja pasūtītājam koriģēt, konkretizēt iespējamās izmaiņas projektā, ar mājas projektētāju un būvnieku vienojoties par galējo tehniskā projekta izstrādi – “Būvprojekts pilnā sastāvā”. Līdz ar to pasūtītāja līdzdalība projekta tapšanā ir beigusies, sākas būvprojekta un tehniskā projekta izstrādes posms. Līdz ar pabeigtu projektu, būvatļaujā izvirzīto prasību apstiprinošajiem dokumentiem un būvatļauju, viss ir gatavs parakstīšanai (autoriem un pasūtītājiem) un iesniegšanai būvvaldē 3 eksemplāros.

Pēc projekta saskaņošanas būvvalde izsniedz būvatļaujas dokumentu, papildinātu ar atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi, divos eksemplāros, vienu paturot būvvaldes arhīvā. Pēdējās prasības, kas jāizpilda,  ietver jaunbūves civiltiesisko apdrošināšanu, atkritumu apsaimniekošanas līgumu u.c., pēc kuru izpildes būvvaldē iesniedzams viens būvprojekta eksemplārs kopā ar būvatļauju un iesniegumu, lai saņemtu atļauju sākt būvniecību. Līdzko no būvvaldes ir saņemts projekts un būvatļauja ar atzīmi “atļauja sākt būvniecību”,  ēkas būvniecība var likumīgi sākties. Maksimālais būvniecības termiņš ir 8 gadi, atkarībā no tā, uz cik ilgu laiku tā tiek izsniegta.

 

Plašāk par būvniecību un projektēšanu skatīt šeit: Privātmāju būvniecība un projektēšana.