+371 22841890

SIA „North House”, piedāvā pilna projekta izstrādes pakalpojumu komplektu koka karkasa mājām, sākot no idejas līdz gatavam projektam:

– skiču projekts,
– interjers,
– eksterjers,
-3D vizualizācijas,
– tehniskais projekts,
– koka konstrukcijas,

Veicam arī izmaiņas jau esošajos projektos pēc Jūsu vēlmēm.

Papildus veicam:

– ūdens un kanalizācija – (iekšējie un ārējie tīkli);
– elektroapgāde – (iekšējie un ārējie tīkli);
– apkure, ventilācija un gaisa kondicionēšana,
– vājstrāvu sistēmas,
– topogrāfisko izpēti,
– ģeotehnisko grunts izpēti.

Projekts

1Architects   Mājas projekta izstrāde un saskaņošanas process var izrādīties laikietilpīgāks nekā sākotnēji tas šķistu, tādēļ ja māju vēlaties būvēt tuvākajā laikā, mājas projekta izstrādi vēlams izvirzīt pirmajā vietā, jo projekta izstrādes process var ilgt no 2 līdz 3 mēnešiem atkarībā no konkrētās būvvaldes. Pirmais ar ko vajadzētu sākt ir iesniegt sava novada vai pilsētas būvvaldē pieteikumu pievienojot zemes gabala apliecinošus dokumentus. Būvvalde izvērtējot iesniegto pieteikumu izsniedz Arhitektūras un Plānošanas uzdevumu ar dažādiem apgrūtinājumiem piemēram projektēšanas nosacījumeim, pieļaujamās ēkas augstums, attālums no ceļiem, sarkanās līnijas, ūdensapgādes un kanalizācijas prasības, tiek norādīts kādi tehniskie noteikumi jāizņem priekš inženiertīkliem. Jāpiezīmē ka dažādās novada vai pilsētas būvvaldēs var būt atšķirīgi noteikumi. Paralēli iesniegtajai dokumentācijai ir jāpasūta topogrāfiskā uzmērīšana uz kura pamata tiks izveidots mājas situācijas plāns. Uz apstiprināto dokumentu pamata sertificēts Arhitekts veic skiču projekta izstrādi atbilstoši Jūsu vēlmēm un arhitektūras plānošanas uzdevumam un iesniedz to būvvaldē saskaņošanai. Apstiprinot skiču proejktu būvvalde izsniedz apstiprinātu būvatļauju. Uz apstiprināta skiču projekta pamata Arhiteks veic tehniskā projekta izstrādi un iesniedz to atkārtoti būvvaldē, būvvalde apstiprina projektu un var sākties mājas būvniecības darbi. Jāpiezīmē lai nerastos sareģījumi mājas nodošanai ekspluatācijā vēlams to būvēt atbilstoši izstrādātajm un apstiprinātajam projektam.