+371 22841890

ELEKTROINSTALĀCIJA KOKA KARKASA MĀJĀ

Lai arī koka karkasa māja ir ugunsdroša, tajā, tāpat kā cita veida ēkās, ir ļoti būtiski ievērot elektroinstalācijas ierīkošanas prasības. Neatbilstoša elektroinstalācijas ierīkošanas un bojājumu gadījumā ir iespējama ugunsgrēka izcelšanās. Nevienam nav jāstāsta, ka ugunsgrēks ir milzīga un postoša nelaime, kas savā ceļā iznīcina visu. Tādēļ nesakārtota elektroinstalācija ir potenciāli bīstama. Strāvas noplūdei aizsākoties instalācijā, bojātā vieta var sakarst un nav vajadzīgs ilgs laiks, lai tā varētu aizdegties. Jāuzmanās arī no nepareizi ievilktiem elektrības vadu savienojumiem un nekvalitatīvām elektrības rozetēm, jo vadiem sakarstot un dzirksteļojot, sākas degšana.
Esošās, nesakārtotās elektroinstalācijas problēma varbūt  aktuāla padomju laikos (un vecākām) celtajām ēkām, kur elektroinstalācija ir nolietojusies un nav tikusi regulāri pārbaudīta. Jāpiemin, ka gandrīz trešā daļa no Latvijā notiekošajiem ugunsgrēkiem mājokļos izceļas bojātas un novecojušas elektroinstalācijas dēļ.

Droša elektroinstalācija
Elektroinstalācijas ierīkošana ir viens no darbiem, kas uzticams pieredzējušam, sertificētam elektriķim, ar zināmu pieredzi. Publiski pieejamā datubāzēs var atrast informāciju par sertificētiem elektrospeciālistiem Latvijā. Tā kā elektroinstalācijas ierīkošana prasa zināšanas fizikā, elektrotehnikā un arī iemaņas celtniecībā, ir jāmāk plānot elektroinstalācijas izvietojumu un aprēķināt, vai tiks nodrošināta nepieciešamā jauda un iedzīvotāju drošība.

Ieteikumi drošībai darbā ar elektrību

 • izvairīties no vienlaicīgas daudzu elektroierīču izmantošanas, lai nenoslogotu tīklu un neradītu īssavienojumu;
 • no elektroizlādes pasargā gumijas apavi vai paklājs, jo gumijas materiāls nevada elektrību;
 • lokanos elektrības vadus (piemēram, pagarinātāju vadus) novieto gar sienām vai drošā zonā, lai ekspluatācijas laikā tos nesabojātu;
 • ja darbs ar elektrību noris mitrās telpās, uzstāda gaismekļus ar mitrumu aizsargājošiem plafoniem un izmanto tikai elektroiekārtas ar zemējumu;
 • visi elektromontāžas darbi veicami licencētiem savas nozares speciālistiem.

Nedrošs un bīstams elektrības saslēgums.

Ierīkošanas darbi
Ir divu veidu mājas elektroinstalācijas sistēmas. Būvējot jauno elektroinstalācijas sistēmu privātmājā, vispirms vajadzētu izvēlēties sev atbilstošāko.

 • Stacionārā,
 • Variablā.

Stacionārā montāžas sistēma liek precīzi noteikt slēdžu un kontaktu vietas, kā arī gaismas ķermeņu pieslēguma punktus. Tie būs fiksēti, paliekoši uz vietas un tās pēc tam pārmainīt būs laikietilpīgi un darbietilpīgi.  Tas nozīmē, ka elektrokabelis ir caur sienu jāizvada caur metāla vai īpašu polimēra(plastmasas) čaulu, kura neveicina degšanu. Ierīkojot elektroinstalāciju, līdz minimumam jāsamazina iespējama kabeļa aizdegšanās (visbiežāk – īsssavienojuma gadījumā) atklātai liesmai nenokļūt koka konstrukcijās.

Variablā sistēma ir jaunāka metode. Tās ierīkošanai tiek izmantots jauninājums – sienu paneļi un līstes. Tās nav fiksētas un paliekošas, tās iespējams mainīt, atkarībā no vajadzības.

Vislielāko piesardzību un zināšanas elektroinstalācijā prasa virtuve, vannasistaba, kā arī mājas vai dzīvokļa ārsienas. Šajās vietās būtu jāierīko strāvas noplūdes slēdži. Tās ir efektīvas un mūsdienīgas aizsardzības ierīces, kuras pastiprina iedzīvotāju drošību. Jaunas elektroinstalācijas izveidei visu nepieciešamo aprīkojumu iegādi ir ieteicams uzticēt speciālistam. Nedroša, lietota elektroinstalācija ir risks, kurš ir nedrošs un var novest līdz pat ugunsgrēkam. Drošības apsvērumiem elektrības jautājumiem jābūt pirmajā vietā, dizainu atstājot otrajā plānā. Pats svarīgākais ir ievērot elektrodrošību.

Elektroinstalācija ir stingri jāievēro! Ja mājā tiek darbinātas dažādas sadzīves elektroierīces vienlaikus, kā elektriskā plīts, elektriskie sildītāji, uc. tad atļautās strāvas daudzums būs par mazu un radīsies pārslodze. Ja izlemjat palielināt elektrisko slodzi, tad tas ir jāsaskaņo ar Latvenergo un attiecīgā rajona elektrotīkla filiāli.

Ieteikums drošai pārbaudei
Elektromērījumu pārbaudes veicējus iespējams atrast tīmeklī, noskaidrojot, vai speciālistam ir atbilstošie sertifikāti un iegūta vajadzīgā pieredze un licence. Kā arī var uzzināt citu klientu atsauksmes par sadarbību ar pakalpojumu sniedzēju.
Ievērot, ka bez elektroenerģijas tirgotāja ziņas nekādā gadījumā nedrīkst pārvietot elektroenerģijas skaitītāju.
Atļauju un saskaņotu projektu jaudas palielināšanai tiks izsniegta attiecīgā rajona elektrotīklu filiālē, papildus informāciju skatīt pie katra konkrēta tirgotāja. Saraksts ar pieejamajiem tirgotājiem šeit.

Kā noris elektroinstalācijas pārbaude?

 • Speciālists vispirms iepazīstas un apseko elektrosadali un sastāda noteiktu elektroinstalācijas shēmu. Piefiksējot aizsargierīču datus, kabeļu markas un parametrus.
 • Nomēra elektroinstalācijas izolācijas pretestību. Pirms tam atslēdzot sprieguma padevi un atvienojot elektroiekārtu slodzi.
 • Pārbauda elektroinstalāciju pie noteiktas slodzes, vai nav pārkarsusi, ieslēdz elektrosadales kārbas, pārbauda tās ar termokameru. Termogrāfiskie attēli tiek fiksēti un pievienoti pārbaudes aktam.

Jāatzīmē, ka jāveic ēkas zibensaizsardzības sistēmas apskate un zīmējuma kontūru strāvas noplūdes pretestības mērījumi, jo Latvijā katru gadu tiek reģistrēti aptuveni 20 – 30 zibens izraisītu ugunsgrēku.

Ieteikumi kā sniegt palīdzību elektrotraumu gadījumā

 • Pats galvenais no sākuma, ir izslēgt strāvas padevi un atvienot elektroierīces no kontakta.
 • Izvairīties no tieša kontakta ar cietušo, pielietojot elektrību nevadoša materiāla priekšmetus, piemēram, koka slotas kātu, krēslu, salocītu laikrakstu u.c.
 • Izvairīties no tiešas saskares ar cietušo, lai nekļūtu par vēl vienu upuri. Nepieskarties, kamēr cietušais nav atbrīvots no strāvas.
 • Ūdens vada strāvu! Neizmantot!
 • Kad elektrība atslēgta, novērtēt cietušā elpošanu un sirdsdarbību.
 • Ādas apdegumus ieteicams dzesēt ar aukstu ūdeni un tos pārsiet.
 • Nekavējoties izsaukt neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādi!

Tehniskie noteikumi – mājas drošai ekspluatācijai, kas palīdzēs to uzturēt labā un drošā stāvoklī
Elektroinstalācija ir jāuztur darba kārtībā un jāekspluatē atbilstoši regulējošo normatīvo aktu un ražotāja noteiktajām ugunsdrošības prasībām, kas noteiktas “Ugunsdrošības noteikumos” (Ministru kabineta 2016. gada 19.aprīļa noteikumi Nr. 238).

 • Elektriskajiem skaitītājiem, rozetēm un slēdzējiem jābūt izvietotiem apkalpošanai un remontam pieejamās vietās, bet strāvu vadošām daļām jābūt slēgtām.
 • Slēdzējus izvieto pie ieejas telpā apmēram 1.5 m augstumā, lai atvērtas ieejas durvis nenosegtu pieeju tiem. Izmantošanas ērtībai visus slēdzējus izvieto vienā un tajā pašā pusē visās mājokļa telpās.
 • Rozetes ieteicams izvietot vietās, kur paredzēts uzstādīt elektriskās iekārtas 50-80 cm virs grīdas līmeņa. Pēc ugunsdrošības normām rozešu skaitam jābūt ne mazākam kā vienai uz katriem pilniem un nepilniem 6 kv. m. telpas platības, virtuvē ne mazāk kā trīs.
 • Slēdzēju un rozešu uzstādīšana tualetes un vannas istabas telpas iekšienē ir aizliegta. Izņēmums ir rozetes fēniem un elektriskajiem skuvekļiem, kas izmanto elektroenerģiju caur sadalītāju transformatoru ar dubulto izolāciju.
 • Vadi tiek ievilkti tikai pa vertikālām un horizontālām līnijām.
 • To izvietojumam jābūt skaidri zināmam, lai izvairītos no bojājumiem pie caurumu urbšanas, naglu iesišanas utt.
 • Jāseko, lai vads nepieskartos ēkas metāliskām konstrukcijām. Ja ir karstie cauruļvadi (apkure un karstais ūdens), elektrības vadiem jābūt aizsargātiem no augstu temperatūru ietekmes ar aizsargapvalku.
 • Vadu savienojumi un sazarojumi pie visiem elektroinstalācijas veidiem jāveic savienotāj- un sadalītājkārbās.
 • Pirms elektromontāžas darbiem kabeļus un vadus jāpārbauda, vai nav aprauti un vai atbilst valsts standartu prasībām vai tehniskajiem ekspluatācijas noteikumiem.
 • Elektroinstalācijas, vadu, kabeļu un to ievilkšanas veidu izvēli jāveic, ņemot vērā elektro- un ugunsdrošības prasības.
 • Pēc mūsdienīgām prasībām, elektroinstalācijai jāsastāv no neatkarīgiem atzarojumiem, kas apkalpo atsevišķas patērētāju grupas un jābūt individuālam automātiskam slēdzējam.

Kā ietaupīt patērēto elektrību?
Elektrība maksā, turklāt cenai ir tendence augt. Un līdz ar ekoloģiskāku un ilgtspējīgāku skatījumu uz būvniecības un mājokļa ekspluatācijas procesiem, rodas jautājums par lietderīgu resursu patēriņu. Tas ietver ne tikai elektrības tirgu, bet arī kurināmā, apsildei patērētos materiālus, būvniecībā izmantotos materiālus u.c.

Pasākumi mājsaimniecībās, kas veicami, lai samazinātu patērēto elektroenerģiju:

 • Lai samazinātu elektrības patēriņu, visbūtiskākais ir novērtēt situāciju un noteikt, cik liela jauda ir nepieciešama. Ja izvērtē, ka esošajā objektā pieslēgtā jauda ir par lielu, to iespējams samazināt, samazinot arī patēriņa izmaksas.
 • Mājoklī ierīkojot elektrotehniku ar marķējumu vismaz “A”. Ierīces var būt ledusskapji, veļasmašīnas, tosteri, spuldzes u.c. sadzīves tehnika.
 • Regulāri atlaidinot ledusskapi (ja ledus kārta sasniedz vairāk kā 1 cm biezumu, ierīce patērē 2x vairāk elektrības).
 • Gatavojot ēdienu uz plīts, traukiem lietot vāku. Tas samazina patērēto eletkrību vai gāzi par 25 %.
 • Apgaismojumam izmantot ekonomiskās vai LED spuldzes. Iegāde ir dārgāka, bet atmaksājas ilgtermiņā ar uzviju. Ekonomiskās spuldzes uzrāda līdz pat 80% ietaupījumu un 15 x ilgāku mūža garumu.
 • Ierīces ar gaismas indikatoriem un gaidīšanas režīmu (dators, radio, TV), atslēdziet no tīkla (izraujiet no kontakta), jo gaidīšanas režīmā tā turpina patērēt elektroenerģiju, līdz pat 70 kWh gadā.
 • Ūdeni tējkannā vārīt tikai tik cik nepieciešams. Tas nodrošinās ātrāku vārīšanas procesu un enerģijas ietaupījumu.
 • Ūdens sildītāja (boilera) noregulēšana uz 60 grādu temperatūru. Nav nepieciešams sildīt uz maksimālo temperatūru. Ietaupījums šādā gadījumā ir līdz pat 30%. Tā pat tas attiecas uz ūdens temperatūru veļasmašīnās – pilnvērtīgai mazgāšanai pietiek ar 40 grādiem. Salīdzinājumam mazgāšana 60 grādu temperatūrā patērē 2 x vairāk enerģijas.
 • Lietderīgai trauku mašīnas izmantošanai to ieslēdz, kad tā ir pilna. Trauku mašīnas ir energoefektīvākas nekā mazgāšana ar rokām, kur patērē 60-80 litrus siltā ūdens 10-15 litru aukstā ūdens vietā (trauku mašīna).

Ieskatam, kā noris elektroinstalācija koka karkasa mājā: