+371 22841890

KAS RAKSTURO AMERIKĀŅU UN SKANDINĀVU KARKASA MĀJU BŪVNIECĪBAS TEHNOLOĢIJU?

Privātmājas projekts “Darius” // Platība: 220 m2 // Vizualizācija: northouse.lv

Bieži vien tiek pieminētas dažādu valstu pieredze darbā ar koka karkasa māju, vai koka karkasa paneļu māju būvniecību. Nereti tiek minēti ASV, Kanādas un Skandināvijas valstu nosaukumi. Kas ir tas, kas šo valstu pieredzi padara īpašāku un kāpēc tai būtu vērts sekot, lasi šajā rakstā. Tā kā koka māju, vai koka karkasa māju pirmsākumi meklējami Ziemeļamerikā, tad šajā reģionā arī ir uzkrājusies vislielākā pieredze šāda tipa koka māju būvniecībā, būvniecības vēsturei stiepjoties simtiem gadu senā laika periodā un uzkrājot pamatīgas zināšanas konkrētajā jomā. Procentuāli pārliecinošs daudzums – paneļu mājas, koka karkasa mājas, koka saliekamās mājas, moduļu mājas, vai koka karkasa paneļu mājas Ziemeļamerikā un Skandināvijā tiek būvētas pēc koka karkasu tehnoloģijas metodēm. Līdz ar to šajos reģionos izstrādājusies universāla shēma, nodrošinot:

1) Konstruktīvi drošs koka karkasa risinājums
2) Darba optimizācija būvniecības laikā
3) Optimālas būvmateriālu izmaksas
4) Labas energoefektivitātes īpašības

Ir neiespējami noteikt, kāda ir pareiza vai nepareiza koka saliekamās mājas, moduļu mājas, vai koka karkasa paneļu mājas būvniecība, bet par “pareizo” tiek uzskatīta Amerikas, Kanādas un Skandināvijas pieredze. “Nepareiza” koka karkasu būvniecība parasti ietver vienkāršu lietu sarežģīšanu, lielu materiālu patēriņu, kur varējis izlietot mazāk vai arī ir sarežģīti veikt pēdējos konstrukcijas darbus.  Līdz ar to “nepareiza” koka māju būvniecība nedod nekādu priekšrocību, salīdzinot ar “pareizo”.

AMERIKĀŅU/ KANĀDIEŠU KOKA KARKASA MĀJAS

Tas ir veidots vienkāršs, spēcīgs, funkcionāls, uzticams, viegli montējams un drošs. Koka karkass tiek veidots tikai no sausa zāģmateriāla, sausiem ēvelētiem dēļiem, neizmantojot brusas. Ja vien, protams, tam nav ļoti specifiska pielietojuma.

1) Stūri – pastāv dažādas stūru leņķu veidošanas shēmas, bet pilnīgi izslēdzot brusu pielietošanu sastatnēs.
2) Savienotas vai nostiprinātas palodzes durvju un logu ailēs.
3) Sienu pastiprinātājs virs logiem vai durvīm, horizontāli  piestiprināts dēlis.
4) Brusas netiek izmantotas arī stāva augstumā, tā vietā tikai dubulta dēļu josla.
5) Dubultais augšējais stāva stiprinājums – apakšējās un augšējās rindas pārklāšanās atslēgas punktos – stūros, sienu fragmentos, blakus esošo koka karkasa starpsienu vietās pie ārsienām.

Stūru būvniecības shēmas:
1) “Kalifornijas” stūris – izplatītākais paveids – iekšpusē pie vienas no sienām piestiprina vēl vienu dēli vai OSB plāksni. Tādējādi izveidojot koka karkasa iekšējā stūrī plauktu, kas kļūst par iekšējās apdares vai sienas kārtu atbalstu.
2) “Slēgtais” stūris – arī izplatīts paveids. Tā pamatnozīme ir radīt papildus sastatni, lai koka karkasa iekšējā stūrī radītu plauktu.  Nostiprinājuma ziņā šis ir labāks variants nekā 1., bet trūkums ir tāds, ka nosiltināt šādu koka karkasa stūri var tikai no ārpuses, tāpēc tas jāveic pirms mājas apdares.
3) “Skandināvijas” siltais stūris – ļoti rets variants, Amerikā netiek izmantots. Bet ir vissiltākais stūris – jo to var pilnībā nosiltināt.

Kādēļ brusu izmantošana koka mājas stūrī ir neefektīvāka?
Jo visos trijos dēļu stūru variantos, stūrus ir iespējams nosiltināt, turpretī stūris no brusas būs visaukstākais koka karkasa, moduļu, vai koka karkasa paneļu mājā un radīs siltuma zudumu. Vēl viens mīnuss brusas stūrim (paneļu māja) ir tas, ka tajā nevar iebūvēt plauktus, lai tur nostiprinātu iekšējo apdari.

Logu un durvju ailes koka karkasa mājās
Vissvarīgākais elements aiļu veidošanā (karkasa māja) ir stiprinājums virs tās. Tam parasti ir jānes slodze – otrā stāva pārnesums vai spāru sistēma, kaut ailes rajonā tā ir pavājināta. Lai to nostiprinātu, virs ailēm veido lokālos stiprinājumus. Tas izpaužas (saliekamā māja) kā horizontāls dēlis, kas virs ailes nostiprināts ar ribām. Stiprinājuma izmērs atkarīgs no tam paredzētās nesošās slodzes lieluma – jo lielāka aile, jo lielāka slodze, jo izturīgāks stiprinājums. Turpretī, ja logs koka mājā, koka paneļu mājā, vai koka saliekamā mājā ir šaurs un tiek iebūvēts viena stāva mājā, slodze ir maza, ailes stiprinājums var nebūt. Amerikāņu koka karkasu māju, koka mājas, moduļu mājas, koka karkasa paneļu mājas, vai koka karkasa saliekakamās mājas tehnoloģiju priekšnosacījums gan ir – likt aiļu stiprinājumus virs visām ailēm, lai būtu 100% droši par rezultātu.

Divkāršais augšējais stāvu stiprinājums
Koka paneļu mājai, vai koka karkasa saliekamai mājai divkāršais stiprinājums nodrošina sienas augšējo stiprību, lai tā neieliektos no nesošās slodzes. Turklāt īpašu uzmanību pievēršot paša augšējā līmeņa dēļu pārklājumiem.

1) Stūra pārklājumi – sasaista kopā divas perpendikulāras koka karkasa sienas.
2) Centra pārklājums – sasaista kopā divas vienas koka karkasa sienas daļas.
3) Starpsienu stiprinājums – sasaista kopā starpsienu ar ārējo sienu.

 

Koka atgāznis karkasa mājā
Tas ir diagonāls elements koka karkasa mājas, vai koka karkasa paneļu mājas sienā, kas telpiski nodrošina sānu plakņu izturību, sistēmā veidojot visizturīgāko – trijstūra konstrukciju.

1) visizturīgākā trijstūra konstrukcija koka karkasa mājā, vai koka karkasa paneļu mājā veidojas pie 45 -60 grādu leņķa.
2) atgāznis sasaista gan sastatnes augšējo, gan apakšējo daļu, tādējādi vienojot koka karkasa mājas, vai koka karkasa paneļu mājas konstrukciju.
3) atgāznis tiek iegriezts katrā sastatnē, ar kuru saskaras, lai pēc iespējas mazāk (paneļu māja) traucētu izolācijas darbiem un labāk sasaistītu koka mājas konstrukciju.
4) katram atgāžņa un sastatnes saskares punktam jābūt ar vismaz diviem sasaistes punktiem.

Protams, ir sastopami arī citādāki koka karkasa, vai koka karkasa paneļu mājas atgāžņu montēšanas varianti, kur atgāznis netiek iemontēts sastatnēs vai netiek iestrādāts konstrukcijā pilnīgi, bet vajadzētu pieturēties pie jau izstrādāta un pārbaudīta standarta, nevis steigas dēļ (individuāla māja) izlaist būtiskus (kaut vizuāli nenozīmīgus) soļus, kas nodrošina koka saliekamās mājas, moduļu mājas, vai koka karkasa paneļu mājas konstrukcijas stabilitāti. 15 minūšu ietaupījums uz kādu būvdetaļu var atsaukties vēlākā koka mājas ekspluatācijas laikā.

 

SKANDINĀVU KOKA KARKASA MĀJAS

Skandināvu paneļu mājas, koka karkasa mājas, moduļa mājas, saliekamās mājas, karkasa mājas, koka mājas būvniecības princips no Amerikas atšķiras ar daudzveidību. Ja Amerikā viss ir standartizēts, ar maz variācijām, Skandināvijā ir sastopamas gan amerikāņu, gan hibrīdversijas koka māju būvniecībā. Pēc būtības Skandināvu koka paneļu vai koka karkasa ēkas ir uzlabotas un modernizēta amerikāņu versija. tipiska Skandināvu tipa koka karkasa mājas konstrukcija ir šāda, kā blakus attēlā:

Būtiskākās atšķirības:
1) Sienas augšpusē ir vienas kārtas dēļu sasaiste;
2) Atgāznis, kas iegulstas visas koka karkasa sienas garumā un augstumā;
3) Logu un durvju ailes ir ar vienu stiprinājumu.

Patiesībā galvenā atšķirība ir skandināvu “spraislis” – atgāznis, kas ietver gan amerikāņu koka mājas aiļu stiprinājumu, gan divkārtējo koka rāmja sasaisti, kļūstot par spēcīgu elementu.

Kādas ir skandināvu paneļu mājas, moduļu mājas) koka karkasa, koka mājas vai saliekamās mājas priekšrocības salīdzinājumā ar amerikāņu karkasu? Skandināvu koka karkasa, vai koka karkasa paneļu mājas izbūvē tiek pievērsta uzmanība visa veida aukstuma tiltiņu samazināšanai, un tie ir – visi savienotie dēļi – augšējais koka karkasa stiprinājums, logu un durvju aiļu stiprinājums u.c. savienojumu vietas, kas ar laiku var radīt neredzamas šķirbas, it sevišķi gadījumos, kad savstarpēji sastiprināti divi un vairāk dēļi.

Skandināvu zaļā domāšana un dzīves uztvere vairāk tiek tendēta uz enerģijas taupīšanu, turklāt klimatā, kur koka karkasa māju apsildei ir milzīga nozīme un apkures izmaksas ir lielākas. Kaut Skandināvijā energoefektivitāte ir uz pusi lielāka nekā Latvijā, rūpējoties ne tikai par elektroenerģijas patēriņu, bet arī par koka paneļu māju pienācīgu siltumizolācijas nodrošināšanu  jau būvniecības projektēšanas laikā. Latvijā uzsākta daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes atbalsts no valsts puses, jācer, ka arī privātmājām tuvākajā laikā būs pieejami fondi, kas finansiāli varēs atbalstīt māju energoefektivitātes uzlabošanu.

Kopumā skandināvu koka karkass ir sarežģītākas uzbūvē un darba procesā, bet to atsver karkasa minētās priekšrocības konstrukcijas kvalitātē.

 Ieskaties, kā tiek būvēta 18 stāvu koka ēka – Britu Kolumbijas universitātei Kanādā, kur uzceltā universitātes ēkas 17 stāvi ir veidoti no koka konstrukcijas:

 

Uzņēmums “Northouse” piedāvā ekoloģisku koka karkasa māju būvniecību. Viena no uzņēmuma galvenajām priekšrocībām ir ekoloģisku koka karkasa māju būvniecības tehnoloģiju pārzināšana un spēja katram klientam piedāvāt individuālu risinājumu. Piedāvājam divu veidu risinājumus: tipveida projektus un individuāla projekta koka karkasa mājas. Ieskaties, varbūt šeit atradīsi savu sapņu māju, un radīsim to kopā!

 

KOKA KARKASA MĀJAS


Vispraktiskākais, ātrākais un ērtākais risinājums ir koka karkasa māja, kas būvēta no saliekamām koka karkasa sistēmām, tāpēc šādu koka karkasa māju dēvē arī par moduļu māju, saliekamo māju vai paneļu māju. Šī tehnoloģija ļauj ēku būvēts ļoti ātri (apmēram trīs mēnešos), un būvniecība norit ātri un precīzi, jo tiek patērēts daudz mazāk cilvēku darba. Koka karkasa ēkas ir ne tikai vispopulārākās un lētākās, bet arī izturīgākās, funkcionālākās un ērtākās. Koka mājas celtniecības izmaksas ir ievērojami samazinātas siltumizolācijas un koksnes siltumvadītspējas dēļ. Būtiska priekšrocība ir ātra ēkas būvniecība un nodošana ekspluatācijā, kā arī materiāli, kas ir videi draudzīgi, ilgstoši, rada komfortu un mājīgumu.