+371 23001926

Sorry, this entry is only available in Latvisk. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

CAM01046

Kā notiek ēkas – mājas projektēšana?

Soli pa solim:
1) mājas iecere ir jāapsver domās, jāapspriež ar ģimeni u.c. mājā paredzamajiem iedzīvotājiem, varbūt jāuzzīmē aptuvena skice uz papīra, jāaplūko līdzīgas ēkas vai mājas kurām ir īpašības kuras vēlaties redzēt savā mājā. Jārēķinās ar gatavību mājas būvniecībai veltīt savu laiku un līdzekļus, māja nav uzceļama vienā dienā, un māja ir pietiekami svarīga lieta cilvēku dzīvē, lai lēmumi netiktu pieņemti pārsteidzīgi.
2) nākošais solis ir tikšanās ar arhitektu darbnīcā. Klātienē izspriedīsim svarīgākos mājas projektēšanas un arī būvniecības jautājumus, un izstrādāsim Jūsu mājas projekta skici – ēkas plānus, fasādes, novietnes plānu, ievērojot Jūsu vajadzības, zemes īpašuma situāciju utt.
3) kādu laiku – tās var būt dažas nedēļas, ir vērts veltīt mājas projekta apdomāšanai, apspriešanai ģimenes lokā, iespējams, radīsies vēl kādas idejas, pārdomas, vajadzības, izmaiņas – sazinoties elektroniski, tās ieviesīsim projektā, nosūtot izmainītās skices.
4) paralēli ar šiem darbiem – jāpasūta mērniekam izstrādāt zemes īpašuma topogrāfisko plānu, ja īpašums liels – nav jāuzmēra viss, pietiks ar teritoriju ap ēku.
5) topogrāfiskā plāna pilngatavība parasti ir apmēram 30 dienās, gatavo topogrāfisko plānu izmantojam lai izstrādātu ēkas novietnes plānu – ģenplānu, un tad arī var sagatavot «Būvprojektu minimālā sastāvā», iesniegšanai būvvaldē pirmo reizi. Pirms iesniegšanas būvvaldē, jāparaksta projekta eksemplāri un jāpievieno klāt būvniecības iesniegums (papildināts un parakstīts).
6) saņemot no būvvaldes akceptēto minimālā sastāva projektu, un būvvaldes izsniegto projektēšanas nosacījumu dokumentu – «Būvatļauju»*, var apdomāt vēl pēdējās veicamās izmaiņas projektā, ja tādas ir, un vienoties par pilnā tehniskā projekta izstrādi «Būvprojekts pilnā sastāvā». *»Būvatļauja» rakstīta pēdiņās, jo pretēji savam skaistajam un daudzsološajam nosaukumam – likumīgi uzsākt būvdarbus tomēr vēl neļauj – jāizpilda tajā minētie nosacījumi.
7) izstrādājam būvprojektu, visas tehniskā projekta sadaļas. Ar šo pasūtītāja radošā dalība projekta tapšanā ir beigusies – atliek vien gaidīt kad projekts būs gatavs (parasti tas ir ne ilgāk kā 60 dienas), un paralēli kārtot papildus būvvaldes pieprasītos dokumentus (tehniskos noteikumus u.c.) atbilstoši būvvaldes prasītajam «Būvatļaujā».
8) gatavais būvprojekts jāparaksta tā autoriem un pasūtītājam, un 3 eksemplāros jāiesniedz būvvaldē saskaņošanai, kopā ar dokumentu «Būvatļauja».
9) būvvalde pēc projekta saskaņošanas izsniedz 2 eksemplārus (trešais glabājas būvvaldes arhīvā), viens eksemplārs – pasūtītājam, otrs – projektētājam, un «Būvatļaujas» dokumentu, kurš nu jau ir papildināts ar atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi, atliek vien izpildīt pārējās prasības.
10) pasūtītājs izpilda pārējās būvvaldes prasības – parasti – jaunbūves civiltiesisko apdrošināšanau, atkritumu apsaimniekošanas līgumu u.c. un vienu būvprojekta eksemplāru kopā ar «Būvatļauju» un iesniegumu iesniedz būvvaldē, lai saņemtu atļauju uzsākt būvdarbus.
11) saņemot no būvvaldes projekta eksemplāru un «Būvatļaujas» dokumentu ar atzīmi «atļauja uzsākt būvniecību» var droši un likumīgi ķerties klāt būvdarbiem.
Piezīmes. Pēc projekta saskaņošanas būvatļaujas atļaušanu var izņemt līdz 1 (vai 2) gadu laikā (noskaidrojiet to sīkāk savā būvvaldē), ja nebūvēsiet jau rītdien, tad būvatļaujas saņemšanu var veikt arī vēlāk – pavasarī, vasarā, pēc pusgada – kad vien tas ir nepieciešams. Saņemto būvēšanas atļauju vajag pagarināt, ik pēc gada, vai diviem gadiem (atkarībā uz cik ilgu laiku tā izsniegta, bet izsniedz parasti saistībā ar civiltiesiskās apdrošināšanas termiņu – ja tas ir 2 gadi, tad būvatļauja arī derīga 2 gadus, pēctam jāpagarina) atbilstoši būvniecības norisei, līdz ēka ir pabeigta un nododama ekspluatācijā. Maksimālais termiņš būvniecībai ir 8 gadi.

 

Kas ir būvprojekts minimālā sastāvā?

– ēkas novietnes plāns (ģenplāns) uz topogrāfiskā plāna, ēkas plāni, fasādes, griezums, skaidrojošais apraksts u.c. lapas kas nepieciešamas projekta sējuma noformēšanai. Būvprojekts minimālā sastāvā, kopā ar būvniecības pieteikuma anketu (aizpildītu un projektētāja un īpašnieka parakstītu) jāiesniedz būvvaldē trijos eksemplāros, pēc saskaņošanas atpakaļ saņemot divus – vienu arhitektam, otru pasūtītājam, un reizē ar akceptēto būvprojektu min. sastāvā būvvalde izsniedz dokumentu – “Būvatļauja”, kurā norādītas visas prasības ēkas pilnā projekta izstrādei, un citas prasības, kuras izpildot galugalā varēs nonākt līdz atļaujai uzsākt būvniecību.

 

Kas ir būvprojekts?

– būvprojekts ir visas ēkas projekta nepieciešamās sastāvdaļas – plāni, fasādes, griezumi, novietnes plāns, skaidrojošais apraksts, ugunsdrošības prasības u.c. papildus prasību raksti (darbu organizācijas projekta raksts, energoefektivitātes raksts utt), būvkonstrukciju risinājumi, komunikāciju (ūdensvads, elektrība, kanalizācija u.c. pieslēgumi) risinājumi. Būvprojekts arī sagatavojams 3 eksemplāros un iesniedzams būvvaldē, kopā ar būvvaldes izsniegto dokumentu “Būvatļauja”. Pēc būvprojekta saskaņošanas – būvvalde izsniedz 2 eksemplārus (viens pasūtītājam, otrs arhitektam) un Būvatļaujā ieraksta atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi – atliek vien izpildīt tālākos nosacījumus – veikt būves civiltiesisko apdrošināšanu, uzrakstīt iesniegumu būvatļaujas saņemšanai, un saņemt ierakstu par atļauju uzsākt būvniecību. No šī brīža var oficiāli sākt būvdarbus.

 

Kā noskaidrot, vai konkrētajā zemes īpašumā drīkst būvēt māju?

– internetā ir atrodami katram Latvijas novadam detālplānojumi – tajos būs redzams, kāda ir paredzētā konkrētās teritorijas apbūve (piemēram mazstāvu dzīvojamā apbūve, vai rūpnieciskās apbūves zona uc). Ja tā ir lauksaimniecības zeme, tad bez papildus sarežģījumiem uz tās var būvēt “lauksaimniecībai nepieciešamās būves” – šķūņus, kūtis, saimniecības ēkas u.c. Lai būvētu dzīvojamo māju – zeme zem paredzētās mājas vietas jātransformē, līdzīgi arī teritorijās kas skaitās “meža zeme”. Precīzāk par šo visu gan iesakām pakonsultēties ar pašvaldības/būvvaldes ierēdni tiešā veidā.