+371 23001926
jpg12-1024x576

Husets byggprojektering

Hur utför man husets byggprojektering?

Steg för steg:

  • Idéerna om husdesign diskuteras med familjen och då får husets framtida invånare skapa första grova skisser på pappret, titta på liknande byggnader eller hus som ser attraktiva ut för dem. Man behöver ta hänsyn till beredskap för att bygga ett hus: det kan ta tid och resurser, eftersom huset kan inte byggas på en dag och man kan inte ta beslut om en sådan viktig del av livet mycket snabbt.
  • Nästa steg är ett möte med arkitekten i hans verkstad, där vi kommer att fokusera på de viktigaste frågorna när det gäller att projektera och bygga ett hus. Då utvecklar vi en skiss över ditt byggprojekt – husplanen, fasaden, med hänsyn till dina behov, situationen med en tomt osv.
  • Sedan är det värt att ägna tid (ibland flera veckor) till att fundera över byggprojektet, diskutera det med familjen. Man kan få några nya idéer, tankar, behov, sedan kan förändringar uppstå också. Efter vi har fått digitala informationen från dig, kommer vi att förändra projektet och skicka dig en modifierad skiss.
  • Samtidigt med dessa arbeten behöver man be landmätaren att skapa en topografisk markplan, och om fastigheten är stor, är det inte nödvändigt att mäta allt område, utan bara området runt huset.
  • Topografiska planen förberedas på cirka 30 dagar, och vi använder den för att utveckla en huvudplan, efter vlket vi kan förbereda “Minimala byggprojektet” för inlämning till byggmyndigheten för första gången. Innan utredningen börjar, behöver man underteckna projektets kopia och bifoga bygglovansökan (färdig och undertecknad).
  • När man får ett godkänt byggprojekt från byggmyndigheten i minimikompositionen och “Bygglovet”, får man fortfarande fundera över några sista ändringar som kommer att göras i projektet, om det finns några, och enas om utvecklingen av ett fullständigt tekniskt projekt som heter “Fullständiga byggprojektet”. ”Bygglovet” skriver vi i citat, eftersom, fast det har ett vackert och lovande namn, betyder det inte ännu att det är tillåtet att påbörja byggnadsarbetet, eftersom man måste uppfylla villkoren i det.
  • Vi utvecklar byggprojektet och alla delar av tekniska projektet. På detta steg kommer kundens kreativa deltagande i projektet att ta slut, och nu är det bara att vänta på att projektet levereras (vanligen tar det inte längre än 60 dagar) och samtidigt utarbeta ytterligare dokument som begärs av byggmyndigheten (tekniska föreskrifter osv.) enligt “Bygglovet”.
  • Färdiga byggprojektet måste undertecknas av dess skapare och kunden och lämnas in för byggmyndigheterns godkännande med 2 kopior till, tillsammans med ”bygglovet”.

9) Byggmyndigheten utfärdar efter godkännande av projektet 2 kopior (den tredje lagras i byggmyndighetens arkiv), den ena kopia är för kunden och den andra är för konstruktören. De utfärdad ”Bygglovet” också, som redan har kompletterats med en anteckning om uppfyllandet av konstruktionsvillkoren. Nu måste man bara uppfylla alla andra krav.

10) kunden uppfyller byggmyndighetens övriga krav, bland annat, civilförsäkring av den nya byggnaden, avfallshanteringsavtalet mm, samt en kopia av byggprojektet tillsammans med “Bygglovet”. Ansökan lämnas till byggmyndigheten för att få tillstånd att starta byggarbeten.

11) Efter byggmyndigheten har fått en kopia av byggprojektet och “Bygglovet” med markeringen om tillståndet att starta byggarbetem, är det säkert och lagligt att starta byggarbeten.

OBS! Efter godkännande av projektet får man välja Bygglovet inom 1 år (eller 2 år, vilket bör kontrolleras i byggmyndigheten). Om man inte vill börja bygga snart, kan man få Bygglovet senare, t.ex. på våren, på sommaren, om sex månader, när det behövs. Bygglovet, som man har fått, måste förnyas varje år eller vartannat år (beroende på den period för vilken dokumentet utfärdades, men det utfärdas vanligen enligt ansvarsförsäkringsperioden – om den tar 2 år, gäller bygglovet också i 2 år, varefter det måsta förlängas) i enlighet med byggnadsförloppet tills det är färdigt och byggnaden inte tas i drift. Den maximala byggperioden är 8 år.

Vad innebär ett byggprojekt med minimala antalet dokument?

1Architects3

Det innebär planen för byggnadens plats (generalplan) på topografiska planen, planen av byggnaden, fasaden, sektionerna, en förklarande beskrivning och andra dokument som behövs för att registrera projektet. Byggprojekt med minimala antalet dokument, samt med ansökningsblanketten för byggandet (som ska fyllas i och undertecknas av designern och kunden) ska lämnas in till byggmyndigheten i tre kopior och efter samråd får man tillbaka två kopior – den ena för arkitekten och den andra för kunden, och tillsammans med accepterade byggprojektet med minimala antalet dokument utfärdar byggmyndigheten “Bygglovet”, som listar alla krav för utveckling av hela byggprojektet och andra krav som måste genomföras för att få tillståndet att starta byggarbeten.

 

 

 

Vad är byggprojektet?

– byggprojektet innehåller alla nödvändiga komponenter i byggprojektet, dvs planer, fasader, sektioner, planen av byggnadens plats, en förklarande beskrivning, krav på brandsäkerhet och andra ytterliggare dokument (dokument om organisationen av arbetet, dokument om energieffektivitet, osv), beslut om byggnadskonstruktioner, kommunikationslösningar (vatten, el, avlopp, osv.). Byggprojektet, som utfärdas i 3 kopior , lämnas in till byggmyndigheten och levereras tillsammans med “Bygglovet” som var utfärdat av byggmyndigheten själv. Efter att komma överens om bygget, utfärdar byggmyndigheten 2 kopior (för kunden och arkitekten) och bevisar med en stämpel att man har uppfyllt alla konstruktionsvillkor – är att uppfylla ytterligare villkor, och sedan är det kvar att uppfylla andra villkor: en ansvarförsäkring för byggnaden, en ansökan om tillståndet att starta byggarbeten och tillståndet att starta byggarbeten. Efter det är det officiellt möjligt att börja bygga huset.

Hur kan man veta om man får bygga ett hus på en särskild tomt?

CAM02328

– På nätet finns det detaljerade planer för varje region i Lettland, som visar vilken typ av planerat byggande är möjlig på ett visst område (t.ex., en låghusbyggnad eller industriområde osv.). Om det är jordbruksmark, då är det möjligt att bygga ”jordbruksbyggnader” utan några ytterligare komplikationer – skjul, kärr, jordbruksbyggnader, osv. För att bygga ett bostadshus, måste tomten bearbetas, samt med det område, som anses som skogsmark. I sådana fall rekommenderar vi att du direkt kontaktar kommunala myndighetens eller byggmyndighetens tjänsteman.