+371 23001926

images-11

VAD BESTÅR FÖNSTER AV?

Fönstrens huvudelement är en ram, ett skjutfönster, inredning och inglasning:

Ram – En fixerad del av fönstret där skjutfönstret är fast.

Skjutfönster – fönstrets öppningsdel.

Inglasning – en genomskinlig konstruktion, som består av två eller flera glas och som är hermetiskt förbundna. Dubbelglasfönster kan man dela i två typer, beroende på hur många glasremsor har använts: normal inglasning består av två glaslager som bildar en kammare. Dubbel inglasning  består av tre glas och två kamrar.

Inredning – handtag, låsningsmekanismer och enheter som tillhandahåller fönstrets öppning, fixering och stängning.

Armeringsprofil – ett stålelement inne i profilen, som tillhandahåller optimal stabilitet i konstruktionen.

Fönsterkonstruktioner är gjorda av en standard uppsättning av profiler. Vanligen använder man flera grundläggande profiler: ramprofilen används för grundstrukturen (ram). Skjutfönster och andra element för fönstrets öppning/stängning. Imposten fungerar som en ramavskiljare på konturerna där skjutfönster kan byggas in.

Vulst – en konstruktion som fungerar som förstärkningssättet för inglasning.

Yttre fönsterbräda – den nedre ytterdelen av fönsterramen, som skyddar ramen mot vatten.

Fönsterbräda – den nedre inre delen av fönsterramen, som skyddar huset mot frost- och värmeläckage och reglerar flödet av värme och kyla.

Lutning – en gipsskiva som används för ytbehandling av sidoväggarna.

Fönster som byggprodukt av byggnadshållare är de svagaste elementen, om man pratar om värmeisolering. Om man använder fönster av PVC-profiler, är det viktigt att de uppfyller kraven i LBN 007-10 om användning av blyföreningar i PVC-kompositioner.

Särskild uppmärksamhet bör man ägna åt korrekt montering av fönstren i apertur, åt fästning och korrekt bildning av monteringsleden i enlighet med storlekar, korrekt läggning av termiskt isoleringsmaterial, skapande av en ångspärr inne byggnaden och skapande av en vattentät barriär utanför byggnaden.

Kvaliteten på aperturinstallationen av fönsterbrädor inom och utanför byggnaden är också viktig, eftersom man får inte lämna några tomrum under gipslager och fönsterbrädor.

Under installationen av fönstret är alla processer viktiga, och det finns inga mindre detaljer som man får spara pengar på utan att förlora kvalitet.


images-51-150x150

PVC-fönster

Nyligen har användningen av trekammarsinglasning blivit alltmer populär. Här bör man dock observera avståndet mellan glasen och egenskaperna av föreslagna profilsystemen. Vad gäller värmeisolering, är det opraktiskt att använda en trekammarfönster i 70 mm tjocka profiler med ett avstånd på 10-12 mm mellan glarutor. I det här fallet kommer förmånen inte alltid att motsvara högre priset på produkten. Det skulle vara rimligare att använda en trekammarfönster för 88 mm tjocka profiler, vilket gör det möjligt att använda av 44 mm tjocka glasrutor. Enligt kraven i LBN 002-01 är detta den maximala tillåtna luftgenomsläppligheten för bostadshus.


images-61-150x150

Träfönster

Välkända och klassiska träfönster kännetecknas av sin estetik och naturlighet, vilka är viktiga drag för träfönster. Moderna träfönster liknar inte längre de gamla sovjetiska fönstren. Tack vare moderna teknisker är nya träfönster av högre kvalitet och har inbyggda tätningsmaterial för att skydda byggnaden mot regn och ventilera fönster. Träfönster är gjorda av tre-limmade träpjäser för olika tjocklekar av glasrutor. Träfönstret kan vara blyinfattad, lackat eller målat. Träfönster passar bra in för alla typer av interiörer.


images-21-150x150

Trä aluminium fönster

Trä aluminium fönster är samma miljövänliga träfönstret som är täckt med aluminiumbeläggning. Ett sådant fönster har en mycket längre livslängd. Trä aluminium fönster kan användas för balkonger, loggia, vinterträdgårdar, där fönster utsätts för nederbörden, eftersom sådana fönster har en mycket längre livslängd än vanliga träfönster. Trä aluminiumfönster finns i olika versioner, till exempel, kan deras yttre sidor behandlas med aluminiumbeläggning och inre sidor med trä, och tvärtom.