+371 23001926

images-11

HVA BESTÅR VINDUER AV?

Vinduets hoveddeler er en ramme, et fag, tilbehør og ei forseglet rute.

En ramme er en festet del av et vindu som bærer dets fag.

Et fag er den delen av et vindu som kan åpnes.

Ei forseglet rute er en gjennomsiktig konstruksjon bestående av to eller mer glass som er hermetisk festet med hverandre. Det finnes to typer forseglede ruter som avhenger av hvor mange glasstriper ble brukt: 2-lags rute består av to glass og et rom imellom. 3-lags rute består av tre glass og to rom.

Tilbehør er forvridere, lås og utstyr for å åpne, feste og lukke vinduet.

En forsterkningsprofil er et stålelement som ligger inne i profilen og sikrer konstruksjonens optimal stabilitet.

Vinduer er laget av et standard profilsett. Vanligvis bruker man noen få baseprofiler: rammeprofiler brukes for å lage basiskonstruksjonen (rammen). Fag og andre elementer for åpning/lukking. En midtpost tjener for å dele karmen til to rammer hvor fag kan bli installert i.

Ei tettelist er en konstruksjon som hjelper å fastgjøre den forseglede ruta.

En utvendige vinduskarm er karmens utvendige underdel som beskytter rammen mot vann.

En vinduskarm er karmens innvendige underdel som beskytter huset mot frost og varmelekkasjer samt regulerer varme og kalde luftstrømmer.

Et mellomrom er en gipsplate som brukes for å pusse opp sideoverflatene.

Som en del av bygningens veggkonstruksjoner er vinduer de svakeste elementene med hensyn til varmeisolasjon. Hvis man bruker vinduer laget av PVC-profiler er det viktig at de skulle være i samsvar med kravene som står i LBN 007-10 og forbyr bruk av blyforbindelser i PVC-produkter.

Særlig merke skulle legges til at om vinduene blir installert riktig inn i åpningene, montasjeskjøten blir plassert og laget riktig ifølge størrelsene, varmeisolasjonen blir plassert på riktig måte, dampbarrieren brukes innen i huset og hydroisolasjonen brukes utenfor bygningen.

Det er også viktig å pusse opp mellomrommene og montere vinduskarmene innen i og utenfor huset med god kvalitet og dermed unngå skapelse av huller under gipsplatene og vinduskarmene.

Ved montering av et vindu er det alt viktig og det er ingen ubetydelige detaljer man kunne spare på uten tap av kvalitet.


images-51-150x150

PVC vinduer

4-lags forseglede ruter har nylig blitt mer og mer populære. Likevel skulle man her ta hensyn til avstanden mellom glassene og egenskapene til profilsystemene som blir foreslått. Med hensyn til varmeisolasjon er det uhensiktsmessig å bruke 4-lags forseglede ruter med 10-12 mm mellom glassene i 70 mm tykke profiler. I dette tilfellet vil fordelen ikke alltid være i samsvar med varens høy pris. Det kunne bli mer rimelig å bruke 4-lags forseglede ruter i 88 mm tykke profiler som gjør bruk av 44 mm ruter mulig. I samsvar med kravene som står i LBN 002-01 er det maksimalt tillatt luftpermeabilitet for boliger.

 


images-61-150x150

Trevinduer

Velkjente og klassiske trevinduer utmerker seg ved deres estetikk og naturlighet som er trevinduenes hovedtrekk. Moderne trevinduer er forskjellige fra gamle sovjetiske vinduer. Takket være ny teknologiske muligheter har nåtidens trevinduer bedre kvalitet, og vedlagte tettematerialer som gir beskyttelse mot regn samt vindusventilasjon brukes deri. Trevinduer blir laget av treemner som ble limt tre ganger og preparert for ruter i forskjellige tykkelser. Trevinduets overflate kan beises, lakkeres eller males. Trevinduer passer godt inn i ethvert interiør.

 


images-21-150x150

Tre-alu vinduer

Tre-alu vinduet er det miljøvennlige trevinduet bekledd med aluminium utvendig. Sånt vindu har en mye lengre levetid. Tre-alu vinduer kan brukes på balkonger, loggiaer og i vinterhager hvor vinduene er utsatt for direkte nedbør fordi disse vinduene har en mye lengre levetid enn vanlige trevinduer. Tre-alu vinduer er tilgjengelig i forskjellige varianter, for eksempel, deres utside kan bli bekledd med aluminium mens det er bare tre inne og tvert imot.