+371 23001926

CAM01049

Det finns många myter om ramkonstruktionen, t.ex. att det är omöjligt att bygga ett sådant hus på vintern och att det finns många problem som gäller olika årstider. Man antar ofta att kyla och snö kan påverka byggandet negativt eller till och med hindra det. I verkligheten är situationen annorlunda.


DSC01446Träramhus kännetecknas av låg totalvikt, vilket förenklar byggandet av husgrunder. Om jordstrukturen tillåter det, installerar man armerade betongpinnar som är 4 meter långa eller med en mer beräknad plats (steg). Detta tillhandahåller en pålitlig och hållbar husgrund. Väderförhållandena påverkar inte installationen av pålar, och det viktigaste är att det tar inte lång tid att bygga sådana husgrunder.


20150707_115631-e1452367559705Väggarna tillverkas av prefabricerade paneler. Ram-, isolerings-, film- och mantelskikten monteras på fabriken och förpackas noggrant. På byggarbetsplatsen sker det en så kallad torr konstruktion, och den här tekniken låter en arbeta vid vilken temperatur som helst. Liksom grunden, monteras huskonstruktoner på plats ganska snabbt.


Beroende på projektet, kan taket byggas i form av en hel panel med isolering och i form av ett vind, vilket är en förenklad version. I båda versionerna skapas en film under taket, som skyddar träkonstruktioner från kondensatackumulering. På vintern är det mycket viktigt att observera takmonteringens korrekta följd.

Huset kan inte bara byggas när som helst under året, utan man kan också utföra efterbehandling i huset, såsom takläggning, fasaddekoration, konstruktionen av interna kommunikationer och inredning.

Träramhusets montering tar 1-3 dagar, beroende på projektet.


CAM01008

Transportering

Efter panelernas tillverkning placeras de i ett speciellt fordon enligt urladdnings- och monteringsorder och fastsättas noggrant.


20150626_113038

Montering

Efter produktens leverans till byggarbetsplatsen utför kvalificerade specialister husmontering på den tidigare byggda grunden. Tack vare panelernas lilla vikt behöver man inte mycket tung utrustning, och husmonteringen utför av 2-3 monteringsspecialister.


20150724_173147

Efterbehandling

Efter slut på husmonteringen börjar efterbehandlingsarbeten: takläggning, fasadbehandling, konstruktion av interna kommunikationer: el, vatten, avlopp, uppvärmning, inredning.