+371 23001926
House-11-04

 

Teknik för konstruktion av träramhus

Byggandet av träramhus utvecklas snabbt tack vare moderna teknologiska möjligheter, vilket i hög grad gör hela processen av  husets byggande snabbare, och även gör det möjligt att spara en hel del pengar. Träramhus kan konkurrera med betong- och tegelhus inte bara när det gäller bygghastighet utan hållbarhet också. Träpanelers låga vikt hjälper dig att bygga huset utan något massivt fundament, vilket också hjälper att spara stora pegar i fundamentets byggande.

Trärampaneler tillverkas av naturmaterial som för det mesta består av trä. Det är ett organiskt material som är mycket resistent mot klimatförändringar på grund av hållbara teknologier för torkning och torrkrympning. I ett nybyggt hus kvarstår trädet upp till 10 år och längre. Vid trätorkning är det viktigt att ta hänsyn till ett luftgap (ett ventilationsskikt) mellan panelerna och fasadens slutliga efterbehandling.

Framställning

Noggrannhet och kvalitet på träramelementen är mycket höga, därför att de flesta av dem tillverkas på fabriken. Det förenklar installationen av paneler och minskar felsannolikhet. Träramkonstruktioner innebär golv-, lager-, tak- och takpaneler. Varje panel innehåller i genomsnitt 70% av bomull och 30% av trä. Trä tillsammans med byggnadsull tillhandahåller höga termiska och ekologiska egenskaper för trähus. Träramhusens byggande tillämpar moderna teknologiska och arkitektoniska lösningar, liksom en mängd olika material och breda möjligheter för deras tillämpning.

Montering och efterbehandling

Byggandet av träramhus beror inte på vädret och kan utföras när som helst på dagen, även på vintern. Träramhusets efterbehandling (takläggning och fasadens efterbehandling) utförs omedelbart efter husets montering är färdig, vilket varar i 1-3 dagar enligt projektet.

Teknologier för träramhusens konstruktion motsvarar Lettlands klimat och krav på byggandet av enskilda hus. Nedan föreslår vi att du läser om konstruktionen av våra standardpaneler för väggar och tak som utvecklats i enlighet med Lettlands klimat.


Ārsiena1-1024x480

 

 

 

 


Iekšsiena-nesoša

 

 

 

 


Starpsiena-1024x487

 

 

 

 


Grīdas-panelis1

 

 

 

 


Starpstāvu-pārsegums

 

 

 

 


Jumts

 

 

 

 


Jumta-pārsegums