+371 23001926

Taket av ett modernt hus är inte bara täckning, utan också skyddet mot regn, snö och solstrålar. Taket är liksom en fortsättning av husets arkitektur, vilket slutar husets allmänna utseendet. Men glöm inte att taket inte bara bör vara vackert, utan också säkert. Det finns olika typer av tak, men vi kommer att beskriva de vanligaste av dem.

    1. Ett platt tak

Nyligen har man oftare gjort tak utan vindar, som har betongbeläggning. Det minskar naturligtvis kostnaden för taket (man behöver mindre material, och materialet blir billigare), men man bör tänka på att taket kräver en mycket hårt konstruktion i botten (vanligen är det paneler av betong eller armerad betong). Utrymmet försvinner också, och det är omöjligt att bygga en vind. Vid ett platt tak står regn och snö kvar på taket. Om taket är byggt på ett korrekt sätt, kommer nederbörd inte att orsaka några skador, fast snön kan skapa jättetung belastning. Man kan installera extern eller intern avlopp. Externa avloppet betyder välkända avloppsrör utanför huset, som huvudsakligen är konstruerade för lutande takytor. Vid interna avloppet samlas vatten in i taket och dräneras ner i avloppsröret. Man bör notera att man bör skapa enskilda stigare för regnvatten och avlopp.

 

  1.  Gabeltak med en vind:

Fördelen med ett gaveltak är en vind, där man kan behålla saker eller bygga små rum.

  1. Gabeltak med ett loft:

Vindens förbättring kräver mycket mindre ansträngning och pengar än förbättringen av en ny husförlängning. Dessutom använder man i detta fall inga ytterligare ytor på tomten.

  1. Ett sadeltak

Den enklaste och billigaste konstruktionen är ett sadeltak. Detta är ett sådant kombinerat tak som vilar på ytterväggarna som ligger på olika nivåer. Takets lutning sker endast i en riktning. En nackdel är att det är omöjligt att bygga en riktig vind.

 

  1. Valmat tak:

Ett valmat tak eller ett tälttak är en mycket mer komplex struktur, men samtidigt mer intressant på ett arkitektoniskt sätt. Det är inte särskilt vanligt inom individuella byggandet på grund av komplexiteten och relativt höga kostnader. Med den här takkonstruktionen dräneras regnvatten och snö åt alla fyra sidorna längs takrännor som ligger runt huset.

  1. Pyramidaltak

Ett pyramidtak har ett distinkt utseende i form av en pyramid, vilket visas i namnet. På grund av dess extravaganta utseende installeras vanligen ett tak som ett extra element till traditionella takstrukturen eller för konstruktionen några av små byggnader, sådana som ett garage eller andra ytterligare byggnader.

  1. Kombinerat tak:

Ett kombinerat tak är också ganska märkbart. Ett sådant tak har olika kanter. Ibland finns det i sådana byggnader under takets höga del två bovåningar, och under platta taket finns det bara en våning.

  1. Vindtak

Detta tak möjliggör använda vinden effektivare. Takets form ger huset ett jättelyxigt arkitektoniskt utseende.

I varje hus finns det, beroende på takets form, det en lämpligt takbeläggning.

 

Beroende på takets sluttning bestäms typen av tak. För kombinerade takbituminösa takmaterial och för ett tak med en minsta lutning på 15 grader, kan du välja metalltakmaterial, bitumenplattor, lera eller betongplattor etc.

Takbeklädnad är en av de viktigaste positionerna i byggnadsarbetet, och man bör inte spara pengar på det.

Endast högkvalitativa takläggningar, liksom en ordentlig läggteknik skyddar huset mot nederbörden.

Huset kan bedömas på dess tak. Dåligt tak kan orsaka många problem och huvudvärk. Taket dekorerar inte bara huset själv, utan skyddar även mot regn, snö och andra naturfenomen. För att välja takets typ som passar huset, måste man ta reda på egenskaper av varje typ och deras livslängd.


images-2-150x150

Bituminösa korrugerade ark

Det enklaste sättet är bituminösa korrugerade ark, tillverkade av kompositmaterial av organisk fiber och impregnerad med färg och bitumen. Sådana ark är lätta och snabba att montera (de liknar skiffer). Takark finns i olika färger. Fördelen med ett sådant tak är dess låga pris och korta livslängd. Ett sådant tak är bättre att installera i nya, ytterliggare och små byggnader. Livslängden av bituminös takbeläggning varar upp till 15 år.


th

Asbestfri skiffer

Denna takläggning liknar gammla asbestskifferns form, men den produceras inte av skadlig asbest, utan av cementkalk och cellulosafibrer. Asbestfria korrugerade ark är mer flexibla än asbestark och finns i olika färger. Arken är fästa med skruvar eller naglar, såväl som asbestskiffer, vilket också är ett plus på denna takläggning, eftersom man inte behöver ändra takets konstruktion eller svarvning.

Nackdelar. Även om denna takläggning är ny, påminner den oss om asbestarken tillverkade under Sovjetiden.

Beräknad livslängd är 25-45 år

images-5

Bituminös beläggning

Bitumenbeläggning finns för platta tak och tak med en liten lutning, som läggs med hjälp av en gasbrännare. Fördelen med ett sådant tak är dess snabba installation och relativt låga kostnader. För att säkerställa takets längre livslängd bör rullmaterialet staplas i två lager. Takets livslängd är upp till 35 år.


images-3

Metall takläggning

Metall takläggning är tillgänglig i olika färger och former: tekniker av läggning av korrugerade, profilerade och rullade ark kan vara olika. Korrugerade och profilerade takark är enkla att lägga på prefabricerade och aseptiskt beahandlade träribbor genom att skruva dem med speciella skruvar. Rullade ark läggs genom att rulla dem och fästas med speciella krokar, eftersom en sådan beläggning är mer vattenfast. Metalltak kan återställas genom att ommåla det. Nackdelarna med ett metalltak ligger i eventuell kondensbildning, så innan man lägger tak, måste man noggrant lägga antikondens film och lima alla fogar. Vid nederbörden kan det göra mer oväsen. Ett sådant taks livslängd för ett sådant tak kan vara upp till 40 år.


jpg5-150x150

Bitumen bältros

Bitumen bältros består av glasfiber eller polyester, som är grunden för bitumen, täckt med mineralströ. Bitumen bältros läggs på en platt yta, såsom OSB, plywood eller spånskivor, som är fasta med naglar. Processen av läggning av bitumen bältros är inte svårt, men det tar lång tid. Bitumen bältros är tunna och flexibla, så de kan läggas på tak som har en komplex form. När bältros värms upp i solen, hårdnar de lite och man får sedan en hel beläggning. Taket läcker inte, och takets livslängd ökar. Nackdelen med ett sådant tak är att taket blir täckt med mos och behöver rengöras då och då. Vid läckande tak är det svårt att hitta skadorna. Bitumen bältros kräver en platt yta, vilket ökar kostnaden för takläggning. Bitumen bältros har luktar på ett särskilt sätt, och lukten försvinner bara med tiden, så man behöver ytterligare ventilation. Takets livslängd är upp till 40 år.


images-6

Keramiska och konkreta bältros

Keramiska och konkreta bältros är en av de äldsta typerna av takläggning, som har etablerat sig som hållbara tak. Tack vare moderna tekniker, har kvaliteten på lera och konkreta bältros förbättrats. Bältros, korrugerade bitumen ark och en metall takläggning läggs på prefabricerade ribbor, som är fastsatta med skruvar eller speciella fästelement. Det är inte enkelt dock att lägga ett sådant tak, speciellt för hus med ett komplext tak, där varenda bältros vid lederna måste sågas enligt storleken, så det är bättre att specialister lägger ett sådant tak själva. De största fördelarna med detta bältros är lång livslängd och hög hållbarhet mot olika klimatförhållandena, samt förmågan  att behålla sitt bra utseende. Nackdelen är dess stora vikt, så detta bältros kan läggas endast på en fast struktur. Ett sådant tak tenderar att bli täckt med mos, och det måste rengöras då och då. Takets livslängd är upp till 100 år.

20161202_143017

Takbjälkars festival

 

Till takets byggande hör också sådana festliga evenemang för byggarna, som takbjälkars festival.

I Lettland har vi fler fester än vi tror, ​​och även under byggprocessen finns det en festival, som innebär att man förbereder en riktig fest, som kallas “Takbjälkars festival”.

 

Lettiska traditioner är mycket rika, och en av dem är Takbjälkars festival, som markerar slutförandet av byggprocessen, dvs. slutförandet av byggandet av husets ram. Fast vi brukar lita på specialisterna när det gäller konstruktionen, betyder det inte att festen är bara för dem. Det är tvärtom: under festen träffas det nya husets ägare och byggare för att utvärdera arbetet och uttrycka sin tacksamhet. Takbjälkars festival är verkligen en av de vackraste ögonblicken under byggprocessen. Dessutom med takbjälkarnas installation får byggnaden sitt riktigt utseende, så slutförandet av takbjälkars installation är alltid en speciell händelse. Denna evenemang markerar slutförandet av de viktigaste byggnadsarbetena, och byggandet fortsätter till nästa steg.

 

Festens traditioner

Takbjälkars festival anses traditionellt som det ögonblick, när byggnadsarbetare och husets ägare uttrycker sin tacksamhet för designers, byggnadsinspektörer och byggare för deras hårda arbete. På husets högsta plats hänger byggarna en krans, som betyder goda relationer mellan husets ägare och byggarna. Den symboliserar det nya husets säkerhet också, och ägarna tackar i sin byggarna och förbereder en festlig middag.

 

När det gäller firandet, sätter byggarna och ägarna sig efter kransens installation vid bordet, där naturligtvis inte finns bara smörgåsar, utan även huvudrätter och desserter, så att alla har en god middag och firar denna evenemang. Efter festens slut tar man kransen bort efter 10 dagar och lagras på vinden eller någon annanstans. Eftersom kransen är en symbol för husets säkerhet och välbefinnande, får man inte kasta den bort, eftersom den bör bevaras.

 

Takbjälkars festival är fortfarande aktuell och dessa traditioner observeras i Lettland. En krans och och festlig middag är obligatoriska komponenter av festen, men omfattningen av evenemangen beror på husets ägarna, fast byggare uppfattar alltid den här processen som en mycket viktig process under husbyggandet.

20161202_143143