+371 23001926

Tak på en moderne bygning ikke bare beskytter huset mot regn, snø og sol, men også er en del av husets arkitektur som gir et viktig bidrag til husets arkitektoniske uttrykk. Man må huske at taket skal være ikke bare vakkert, men også sikkert og trygt. Det finnes forskjellige typer tak, men vi skal se på dem som er mest brukte.

 

  1. Flatt tak:

I det siste bygges det flere og flere flate tak (uten loft) , som dekkes med betongtaktekke. Det reduserer byggekostnader (materialet er billigere, det brukes mindre materialer), men man må huske at denne typen tak krever et meget hardt grunnlag nedenfor (vanligvis er det betong eller armert betong plater) og det blir ingen loft. I tilfelle flate tak, blir snøen og regn (vann) liggende på taket. Dersom taket bygges riktig, blir det ingen skade begrunnet nedbør. Det er mulig å montere to typer nedløp fra slike tak – både innvendige og utvendige. Utvendige nedløp monteres utenfor huset og bygges hovedsakelig fra skråtak. I tilfelle innvendig nedløp føres smeltevann bort fra taket ned langs nedløpsrør i kloakksystemet. Det bør merkes her at man må bygge separate rør for smeltevann og kloakkvann.

  1. Saltak med loft:

Fordelen med saltaket er at det er mulig å ha loft der man kan lagre tingene eller bygge flere rom.

  1. Saltak med mansardkonstruksjon:

Det er mye billigere og enklere å bygge et loft enn et tilbygg. Dessuten vil det ikke ta flere kvadratmeter på din tomt.

  1. Pulttak

Det enkleste og billigste er pulttak. Denne typen tak støtter seg på utvendige vegger på ulike høyder. Dette er et tak med fall til bare en side. Ulempen med pulttaket er at det ikke er mulig å bygge et loft.

 

  1. Valmtak

Valmtak er et mer komplisert tak, men det er mer interessant arkitektonisk sett. Det brukes ikke så ofte i bygging av private hus på grunn av kompleksitet og høye kostnader. I tilfelle denne takkonstruksjonen brukes, føres smeltevann ned på alle de fire skrå takflatene på takrenner.

 

  1. Telttak (pyramidetak)

Telttak (pyramidetak) er formet som en regulær pyramide, som man kan forstå utifra navnet. På grunn av sin eksentriske design, bygges telttak ofte som et tilleggselement på et mer tradisjonelt tak eller på mindre bygg som for eksempel en garasje eller andre tilbygg eller bakbygninger.

 

  1. Seteritak (kombinert tak)

Seteritak kan også være påfallende. Slike tak har ulike takflater. Av og til bygges det to etasjer under den høyeste takdelen, og en etasje under den laveste delen.

 

  1. Mansardtak

Denne typen tak gir mulighet til å bruke mansardarealet på den mest effektive måten. Formen av taket gir huset et veldig flott arkitektonisk ansikt. Hvert hus har sin egen taktekking som passer best og som avhenger av takformen. Taktekking avhenger av takfall. Bitumenplater passer godt for kombinert tak, mens metallplater, bitumen helvedesild, takstein i tegl og betong osv. kan velges for tak med minimum takfall på 15 grader. Taktekking er et av de viktigste elementene i byggarbeidene som man ikke skal spare på. For å beskytte huset fra nedbør skal man velge et taktekking av høy kvalitet og legge den på en riktig måte. Man skal ikke dømme et menneske etter utseende, men man kan dømme et hus etter taket. En dårlig taktekking kan føre til mange problemer. Taket skal ikke bare være pen å se på, men også beskytte fra regn, snø og andre nedbør. For å velge en taktekking som ville passe best, bør du lese mer om taktyper og deres levetid.


images-2-150x150 Bitumen bølgeplater

Den enkleste taktekking er bitumen bølgeplater som er laget av et komposittmateriale av organiske fibre impregnert med maling og bitumen. De monteres raskt og enkelt (de likner på skifer fra Soviet-tiden). Bølgeplater kan være i forskjellige farger. Fordelen med denne taktekkingen er lav pris, mens levetiden er kort. Denne typen tak kan bygges på bakbygninger, uthus, mindre bygg. Levetiden til bitumen bølgeplater er opp til 15 år.


 

Asbestfri skiferth

Denne taktekkingen likner på den gamle asbestskifer, men bare i forhold til formen. Det er ikke lenger at skifer produseres av asbest, nå er den laget av sement, kalk og cellulose fibre. Asbestfrie bølgeplater er mer elastiske enn asbestplater og finnes i forskjellige farger. Platene monteres med skruer eller spikre som asbestskifer, som også er en fordel med denne taktekkingen, fordi man ikke er nødt til å endre konstruksjonen eller lektene når man skal montere bølgeplatene.  Ulemper. Selv om denne taktekkingen er ganske ny, minner den om asbestplatene fra Soviet-tiden. Antatt levetid – 25-45 år.


 

images-5

Bitumen takbelegg

Bitumen takbelegg brukes på flate tak og skrå tak med små takfall. Det legges med hjelp av gassflamme. Fordelen med taktekkingen er en rask bearbeiding og en relativt lav pris. For å forlenge levetiden, skal rullmaterialet legges i to lag. Levetiden er opp til 35 år.


images-3

Metall taktekking

Metalltekking finnes i forskjellige farger og former, og teknologien for å legge bølge-, profil- og valseplater kan være forskjellig. Bølgeplater og metallplater av ulike profiler er enkle å montere på forhåndsbearbeidede og antiseptisk impregnerte trelekter med spesiale skruer. Valseplater av metall monteres med hjelp av valsing og festes med spesielle kroker, slik at denne taktekkingen blir mer vanntett. Det er mulig å rehabilitere metalltekkingen ved å male den på nytt. Ulempen med metalltekkingen er at det kan dannes kondens, derfor er man nødt til å legge antikondensbelegg og lime skjøtene sammen. I tillegg kan det være mer bråk når det regner. Levetiden er opp til 40 år.


jpg5-150x150

Bitumen teglstein

Bitumen teglstein er laget av glassfiber eller polyester som grunnlag for bitumen dekket med mineralstrø. Bitumen teglstein legges på en flat overflate som for eksempel OSB-plater, kryssfinere eller tresponplater som festes med spikre. Det å legge bitumen teglstein er ikke vanskelig, men tidskrevende. Bitumen teglstein er tynt og elastisk, derfor kan det legges på tak av innvinklede former. Når bitumen teglstein oppvarmes i solen, limes den sammen og utgjør et tett takbelegg. Taket er vanntett, levetiden er lang. Ulempen med denne taktekkingen er at mose kan bygge seg opp og det skal fjernes fra tid til annen. I tilfelle av vannlekkasje er det vanskelig å finne den. Bitumen teglstein krever en flat overflate som fører til en prisøkning. Bitumen teglstein har en spesifikk lukt som forsvinner med tiden, og man trenger en ekstra ventilasjon. Levetiden er opp til 40 år.


images-6

Teglstein av keramikk og betong

Teglstein av keramikk og betong er en av de eldste takktekkingene som er kjent for sin soliditet. Takket være moderne teknologier er kvaliteten på teglstein av keramikk og betong blitt mye bedre. Som bitumen bølgeplater, legges teglstein av keramikk og betong på forhåndsmonterte trelekter og festes med skruer eller spesielle festninger. Likevel er det ikke så enkelt å legge teglstein av keramikk og betong, spesielt på tak av komplisert form, der teglsteinene skal skjæres nøyaktig på alle skjøter. Derfor anbefaler vi at  teglstein av keramikk og betong legges av spesialister. Fordelene med teglstein av keramikk og betong er en lang levetid, en stor toleranse mot klimaforhold og en god holdbarhet når det gjelder utseende. Ulempen er en tung vekt, derfor bør man legge teglstein av keramikk og betong på en sterk konstruksjon. Mose kan bygge seg opp på teglstein av keramikk og betong, så taket skal

 

20161202_143017

Sperreskål

Slike festarrangementer for bygningsarbeidere som en Sperreskålen er også knyttet til takbygging.

Hvis man tenker det om, har vi flere fester enn vi kan tro. Og selv under bygging av huset har vi en fest når man dekker bordet på en høytidelig måte og festens navn er Sperreskålen.

Latvia har veldig rike tradisjoner og Sperreskålen er en av dem. Den markerer  ferdigstillelse av byggfasen når bygging av husets rammeverk blir sluttet. Til tross for at vi vanligvis gir byggearbeider til mestere betyr det ikke at denne festen eksisterer bare for dem. Tvert imot, eiere og byggere møtes i dette øyeblikk for å vurdere arbeidene som har blitt fullført og uttrykke takknemlighet. Sperreskålen er en av de vakreste momenter under enhver byggeprosess. Etter at sperreverket blir installert får bygningen sitt bilde derfor slutt på installeringen av sperrene er alltid en særlig begivenhet. Denne begivenheten innebærer ferdigstillelse av de mest viktige byggearbeidene og byggingen går inn i den neste fasen på en målrettet måte.

Festtradisjoner

I samsvar med tradisjonen er Sperreskålen et tidspunkt når eierne og de som bestilte byggearbeidene utrykker sin takknemlighet til designerne, bygningsinspektørene og bygningsarbeiderne for deres vanskelig arbeid. På husets høyeste punkt henger byggerne en krans som vitner om de gode forholdene mellom husets eiere og byggearbeiderne samt symboliserer sikkerhet for det nye huset. I sin tur takker eierne byggearbeiderne og dekker festbordet.

Når det gjelder feiringen selv, etter at kransen har blitt hengt sitter byggearbeiderne og eierne ved festbordet som har ikke bare smørbrød men også hovedretter og desserter for at alle kunne spise godt og feire denne begivenheten.

Om 10 dager etter at Sperreskålen slutter blir kransen tatt ned og bevart på loftet eller et annet sted. Siden kransen symboliserer husets sikkerhet og velvære kan den ikke kastes og skal bevares.

 

Sperreskålen er fremdeles aktuell og tradisjonene blir fulgt. En krans og et festbord er obligatoriske komponenter av festen men begivenhetens målestokk avhenger av husets eiere, selv om byggere selve betrakter alltid denne handlingen som en viktig byggeprosess.

renses fra tid til annen. Levetiden er opp tio 100 år.

20161202_143143