+371 23001926

g1-1024x768

Ytterväggen ger skydd mot externa klimatförhållanden, vind, fukt och regn, så fasaden måste efterbehandlas hållbart för att stå emot alla väderförhållanden och bibehålla sitt fina utseende.

 

För trähusets fasader använder man främst dekorativa brädor för efterbehandling eller dekorativ ytbehandling, men om kunden önskar det, kan ytbehandling utföras med hjälp av dekorativt kakel, tegel, dekorativt tegel, prefabricerade cementskivor osv.


CAM00990

Dekorativa brädor för efterbehandling

Efterbehandlingsbrädor är ett naturligt och miljövänligt material. Efterbehandlingsbrädor används både för efterbehandling av fasader och vindskida för tak osv. För att efterbehandligsbrädor funkar bra, bör de inte vara mindre än 21 mm. Om bredden är för stor, kan brädorna svälla och krympa vid temperaturvariationer. Om storleken är för liten, kan brädorna deformeras och krypa upp vid temperaturvariationer. För efterbehanding använder man främst efterbehandlingsbrädor av gran. Sådana brädor absorberar fukt långsammare än tallbrädor, vilket tillhandahåller längre livslängd.


CAM00786

Dekorativt gips

Dekorativt gips är en av de mest populära typerna av fasadens yfbehandling, vilket skapar ett visuellt attraktivt utseende för huset. Till skillnad från efterbehandlingsbrädor, är det nödvändigt att förbereda substratet i förväg för att använda dekorativt gips, och det kan ta ganska lång tid. Det finns många olika typer av dekorativt gips, från 1,5 mm till 3 mm med olika strukturer. Dekorativt gips är tillgängligt både i torr form och i färdig tonad form.


images-1

Dekorativ bricka eller tegelstenar

Dekorativ bricka är gjorda av naturstenskala, sågad i bitar av olika tjocklek och lättnad. Tegelbricka används för både interna och externa byggarbeten. När man använder tegelbricka, kan man betona husets särskilda utseende. Tegelbricka kan användas på olika ytor, till exempel för byggnaders fasad, sockel, staket, dekoration av innerväggar, dekoration av eldstäder osv.


jpg1332457

Dekorativ tegelsten

Dekorativ ytbehandlingssten är ett naturligt, miljövänligt, slitstarkt och brandsäkert material. Dekorativ tegelsten är en av de dyraste typerna av ytbehandling, men en sådan fasad kräver då inga extra reparationer eller restaurering under användning, om allt byggarbete har gjorts på ett tekniskt korrekt sätt. Dekorativ tegelsten behåller vind, regn och frost. Dekorativ tegelsten är också lämpling för våra klimatförhållanden.